Të dhënat për rregjistrim:

Emri i famullise:
Username (shkronja numra hapsire)
Email
Fjalekalimi (Password)